Educatieve software
voor het beroepsonderwijs

 

 

home
download
licenties
bestel licentie
veel gestelde vragen
contact

 

 

leveringsvoorwaarden
en privacyverklaring

Licenties

Programma's zoals Kantoorsimulatie voor Windows en Boekhoudtrainer zullen nooit wijdverbreid verkocht worden, omdat het programma's zijn die zich richten op specifieke opleidingen en doelgroepen. Het aantal gebruikers van elk programma per locatie is onbeperkt, waardoor de prijs per gebruiker laag zal liggen. De omzetaantallen zullen daarom nooit erg hoog worden.

Een eenmalige betaling bij aanschaf zou de continuiteit niet kunnen waarborgen. De inkomsten zouden niet opwegen tegen het werk dat het maken en onderhouden van een dergelijk programma met zich meebrengt. De aanschafprijs zou vele malen hoger moeten zijn bij eenmalige facturering. Daarom hanteren wij een lagere prijs in de vorm van licenties, die naar verwachting meerdere jaren zullen doorlopen en daardoor toch de investeringen zullen dekken.

Er is bewust gekozen om de bijdrage van een jaarlicentie per leerling op ongeveer de prijs van een werkboek te zetten, uitgaande van een gemiddelde groepsgrootte van 20 leerlingen per locatie.

Licentie aanschaffen - jaarlicentie - tijdelijke licentie

Om een licentie aan te schaffen stuurt een email naar info@dejongedusoft.nl met vemelding van het gewenste programma, bedrijfsnaam, adres, pc/plaats, naam contactpersoon en emailadres voor toezending van de licentiegegevens. Mocht het factuuradres afwijken van het postadres dan vermeldt u dat eveneens.

OF: Klik hernaast op de knop [Bestellen], vul het getoonde formulier in en klik op [Verzenden].

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u de factuur voor de licentieperiode. Na storting van het factuurbedrag op onze bankrekening ontvangt u de licentiegegevens en bijbehorend lespakket en/of trainingslessen op het door opgegeven emailadres.

Licentiehouders hebben gedurende de licentieperiode recht op gratis updates en ondersteuning.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een factuur voor de volgende licentieperiode. De nieuwe licentiegegevens worden u na ontvangst van de betaling toegezonden.

Als u niet meer prijs stelt op een licentie voor een bepaald programma, stuur dan tenminste een maand vóór het aflopen van de licentieperiode een email naar info@dejongedusoft.nl. U ontvangt een bevestiging van de beëindiging op het emailadres waar u eerder uw licentiegegevens ontving!!

Prijzen licenties

Boekhoud Trainer

inclusief Lessenpakket

Licentie € 195,-- excl. BTW per schooljaar. *)
(€ 235,95 incl.BTW)

Kantoorsimulatie

inclusief Trainingslessen en Afdelingsinstructiebladen

Licentie € 395,-- excl. BTW per schooljaar. *)
(€ 477,95 incl.BTW)

Minishop winkelkassa
inclusief lessen

Minishop Pro kassa +boekh.
inclusief lessen

Licentie € 195,00,-- excl. BTW per schooljaar. *)
(€ 235,95 incl.BTW)

Licentie € 245,00,-- excl. BTW per schooljaar. *)
(€ 296,45 incl.BTW)

TypVaardig! inclusief lessen

Licentie € 95,00,-- excl. BTW per schooljaar. *)

(€ 114,95 incl.BTW)

*) Genoemde prijzen zijn exclusief 21 % B.T.W.

Levering

Onze programma's zijn vrij te downloaden van deze site ter evaluatie. De download-programma's zijn compleet, maar zonder licentie. Op ongeregelde tijden is er een tijdelijke licentie beschikbaar op de downloadsite. Daarmee werken de programma's tot een bepaalde datum als geregistreerde versies, zonder beperkingen.

Uiteraard kunt u ook een tijdelijke licentie aanvragen. Daartoe stuurt u een email naar info@dejongedusoft.nl met vermelding van het gewenste programma, bedrijfsnaam, adres, pc/plaats, naam contactpersoon en emailadres voor toezending van de licentiegegevens. Na welbevinden ontvangt u een tijdelijke licentie voor 30 dagen. Een dergelijke tijdelijke licentie wordt éénmaal verstrekt.

Vraag hier een jaarlicentie of een tijdelijke licentie aan.

 

copyright (c) 2007-2017 De Jong Edusoft