Educatieve software
voor het beroepsonderwijs

 

 

home
download
licenties
bestel licentie
veel gestelde vragen
contact
 

Leveringsvoorwaarden

Licentie aanvragen

Om een licentie aan te schaffen stuurt een email naar info@dejongedusoft.nl met vemelding van het gewenste programma, bedrijfsnaam, adres, pc/plaats, naam contactpersoon en emailadres voor toezending van de licentiegegevens. Mocht het factuuradres afwijken van het postadres dan vermeldt u dat eveneens.

OF: Klik hernaast op de knop [Bestellen], vul het getoonde formulier in en klik op [Verzenden].

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u alvast de tijdelijke licentiegegevens voor minimaal een maand én de factuur voor de licentieperiode. Na storting van het factuurbedrag op onze bankrekening ontvangt u de definitieve licentiegegevens voor de gehele periode op het door opgegeven emailadres. Eventueel aanvullend lesmateriaal kunt gratis downloaden van onze website.

Licentiehouders hebben gedurende de licentieperiode recht op gratis updates en ondersteuning.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een factuur voor de volgende licentieperiode. De nieuwe licentiegegevens worden u na ontvangst van de betaling toegezonden.

Licentie verlengen/beëindigen

Wij versturen de facturen voor de nieuwe licenties in de tweede helft van augustus. Als u niet meer prijs stelt op een licentie voor een bepaald programma, stuur dan voor 1 augustus een email daaromtrent naar info@dejongedusoft.nl. U ontvangt een bevestiging van de beëindiging op het emailadres waar u eerder uw licentiegegevens ontving!!

Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk. Dat was al zo en blijft zo nu de privacywet eist dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor licentie-gerelateerde handelingen en zo nu en dan een nieuwsbrief met info over updates van onze programma's en om u te attenderen op de nieuwe licentieperiode en het doorgeven van mogelijke wijzigingen.

Wij houden u graag op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en updates van onze programma's en lesmateriaal via e-mail. Als u bij het beëindigen van uw licentie(s) aangeeft dat u ook geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan verwijderen wij deze direct uit onze mailinglijst.

Wij geven uw gegevens nooit door aan anderen zonder uw toestemming. Alleen als u een licentie aanvraagt via derden (bijv. een uitgeverij) dan zal er een uitwisseling van uw gegevens plaats vinden en/of check op juistheid van die gegevens om uw de juiste licentie te kunnen verstrekken.

Wij zijn verplicht ons te houden aan de wettelijke bewaartermijn, waardoor de gegevens van de licentieaanvraag en contactpersoon gedurende die tijd ook in onze administratie bewaard blijft.

Wij maken op onze website géén gebruik van cookies. Er worden dus géén gebruiksgegevens van u opgeslagen. Zonder cookies werkt onze website ook uitstekend.

Beveiliging

Wij bewaren uw gegevens op een systeem dat is afgeschermd voor derden. Wij spannen ons ervoor in voldoende maatregelen te nemen om deze gegevens voor anderen onzichtbaar te houden.

 
 
 

 

copyright (c) 2007-2018 De Jong Edusoft