Educatieve software
voor het beroepsonderwijs

 

 

home
download
licenties
bestel licentie
veel gestelde vragen
contact


KANTOORSIMULATIE 3.0

De laatste jaren is kantoorsimulatie een vast onderdeel van de opleidingen voor administratieve beroepen geworden. Daarom hebben wij een programma ontwikkeld met als doelstelling: voordelig en gebruiksvriendelijk simuleren voor iedereen. Door haar prijs, prestaties en functies is elke opleiding in staat om kantoorsimulatie door leerlingen te laten uitvoeren. Kantoorsimulatie voor Windows is bovendien vele malen goedkoper dan andere simulaties, en biedt functies die u nergens anders vindt! Het is wel duidelijk waarom steeds meer scholen overgaan tot deze kantoorsimulatie. Download de gratis evaluatieversie. Hiermee kunt u de trainingsopdrachten van het programma uitvoeren op een zelfstandige computer. Netwerkinstallatie en simulatie met op elke afdeling een andere leerling is alleen mogelijk met een geregistreerde versies.Wat is kantoorsimulatie

Kantoorsimulatie is een werkomgeving waarin de administratieve handelingen in een fictief handelsbedrijf worden nagebootst. Leerling-werknemers nemen elk een afdeling voor hun rekening en verrichten de werkzaamheden op de afdelingen Receptie, Inkoop, Magazijn, Verkoop en Boekhouding. Deze werkzaamheden gaan van het ontvangen van bestellingen van klanten tot de financiele afwikkeling ervan. Daarnaast moet de voorraad worden gecontroleerd, inkoopbestellingen worden doorgegeven en besteld. Ontvangen orderbevestigingen, goederen en facturen van de leveranciers worden in de administratie verwerkt en betalingen gedaan. Het inboeken van de bankafschriften in de boekhouding is het sluitstuk van een order. Omdat de ontvangen en gemaakte documenten worden doorgegeven aan de andere afdeling(en) leren de leerlingwerknemers samenwerken en bemerken ze de gevolgen van eventuele fouten. Kantoorsimulatie voor Windows is een Windows programma dat ontwikkeld is om administratieve handelingen te leren uitvoeren binnen een bedrijf. Denk daarbij aan het registreren van inkoop- en verkooporders en wat daarmee samenhangt op de volgende afdelingen:
     • Receptie
     • Magazijn
     • Inkoop
     • Verkoop
     • Boekhouding

Kantoorsimulatie voor Windows is onafhankelijk van derden te gebruiken. Alle orders, post- en vrachtdocumenten worden door het programma verzorgd. Geen verzendkosten, geen kosten voor een verwerkingscentrale.
Naast het gebruik van aangeleverde data, biedt het de mogelijkheid om een eigen bedrijf in te richten met zelf in te brengen bedrijfsgegevens, artikelen, leveranciers, debiteuren, enz.

Een installatie op een usb-stick biedt leerlingen de mogelijkheid om op elk moment en overal een eigen bedrijf in te richten zonder de noodzaak van een beheerderswachtwoord.
Na controle door docent/systeembeheerder kan dit bedrijf naar de bedrijvenmap op de server gekopieerd worden teneinde onderdeel van de simulatie uit te gaan maken.

Gebruiksvriendelijk

Daar waar mogelijk wordt er op een afdeling gewerkt met een keuzemenu in de vorm van een stappenplan. Nadat de eerste keuze is afgewerkt, wordt deze afgevinkt en de volgende vrijgegeven. Op deze manier kunnen er geen werkzaamheden worden vergeten.
Na het vervaardigen van een document wordt er aangegeven naar welke afdeling het document moeten worden gebracht ter verdere verwerking of verzending.
Zo is het zelfs voor de beginnende gebruiker duidelijk wat er moet gebeuren om de order goed te laten verlopen. Zeer gebruiks­vriendelijk.

Semi-geautomatiseerd

Kantoorsimulatie voor Windows is geautomatiseerd, maar niet volledig! Het invullen van de formulieren (zoals magazijnafgiftebon, pakbon, vrachtbrief, factuur) wordt door de leerling zelf gedaan. Het programma kan hervoor  automatisch Microsoft-Word aanroepen voor het maken van de formulieren, waarbij het benodigde formulier wordt geladen om in te vullen, op te slaan en af te drukken. Het gebruik van MsWord kan worden uitgeschakeld.
De gemaakte documenten zijn achteraf altijd per soort terug te vinden om te bewerken.

Voortgang


Om het simulatiebedrijf gaande te houden, worden er automatisch documenten gegenereerd aan de hand van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. Dit kunnen formulieren zijn van leveranciers, zoals orders, pakbonnen, vrachtbrieven en facturen, maar ook bankafschriften en inkoopdrachten voor nieuwe artikelen van de bedrijfsleider.
Deze documenten worden als post of vracht afgedrukt op de printer. Elk document wordt automatisch voorzien van een volgnummer. Op elk document staat de (inlog)naam van de gebruiker vermeld.


Wisselen van afdeling


Om elke gebruiker kennis te laten maken met alle afdelingen, moet er na verloop van tijd van afdeling worden gewisseld. Er zijn evenveel sessies nodig als er werknemers zijn om dit te verwezenlijken. Elke sessie bestaat uit een vastgelegd aantal verkooporders dat verwerkt dient te worden, inclusief de inkopen e.d. die daar het gevolg van zijn.
In de Goed/Fout analyse worden gemaakte fouten én het verwerkte percentage per sessie vermeld. Bij een '100% verwerkt' vermelding kan een werknemer van afdeling wisselen.

De beheerder kan de standaardinstelling van het sessieaantal wijzigen als de schoolsituatie daar aanleiding toe geeft.


Links

trainingslessen

simulatie

systeemeisen

bedrijfsgegevens

Boekhoudtrainer
Kalender
copyright (c) 2007-2019 De Jong Edusoft