Educatieve software
voor het beroepsonderwijs

 
 

 

home
download
licenties
bestel licentie
veel gestelde vragen
contact


BOEKHOUDTRAINER

Boekhoud Trainer is een Windows programma dat is ontwikkeld om boekhoudopdrachten te oefenen. Het pretendeert niet een boekhoudprogramma te zijn.

Boekhoud Trainer biedt de mogelijkheid om opdrachten uit een boek te maken én om geprogrammeerde lesopdrachten uit te voeren. Bij deze laatste mogelijkheid wordt na elke boeking aangegeven of deze goed of fout is. Tegenstrijdig aan de boekhoudregels is het mogelijk om boekingen achteraf te wijzigen, hetgeen voor de leerling en docent plezierig is.

Sinds versie 5.0 is kan er tevens een boekingsstempel op het financiële document worden getoond ten behoeve van VMBO Economie & Ondernemen - Administratief Beheer.

Boekhoud Trainer biedt ook de mogelijkheid om toetsen af te nemen, waarbij interactie over goed of fout uiteraard achterwege blijft. De afdrukken van alle boekingen en eindbalans geven de docent voldoende materiaal ter beoordeling.

Naast het invoeren van een rekeningschema en beginbalans biedt het programma de mogelijkheid van het inboeken van in- en verkoopfacturen, betalingen, inkomsten per kas of bank enz.

Debiteuren- en crediteuren kunnen direct worden doorgeboekt naar de betreffende subadministraties. Van deze subadministraties kunnen saldilijsten gemaakt worden als extra opdracht binnen het programma.

Op elk moment kan de proef- en saldibalans worden opgeroepen. Indien gewenst kan de verlies- en winstrekening en eindbalans worden opgemaakt door middel van slepen en berekeningen uit te voeren.


Boekhouden met dagboeken zoals in Telraam (vmbo)


BoekhoudTrainer is uitgebreid met een dagboekenmodule zoals het Telraam programma dat bij het examen VMBO Administratie en Handel en Administratie ingevoerd werd. Omdat in de meeste methodes de dagboeken niet meer worden aangeleerd, kunnen leerlingen nu met BoekhoudTrainer hiermee oefenen om goed voorbereid aan het examen te beginnen.


Nieuwe opdracht starten

Bij het openen van een nieuwe opdracht kan er gekozen worden uit:
 • Lesopdracht: het uitvoeren van lesopdrachten met controle op boekingen (nieuw of eerder gemaakt)
 • Bestaande opdracht: het bewerken van eerder gemaakte opdrachten (zonder lesopdracht)
 • Nieuwe opdracht: het beginnen van een nieuwe (vrije) boekingsopdracht (zonder lesopdracht).

Als er gekozen wordt voor een lesopdracht dan zal het programma elke boeking controleren en reageren met goed (vinkje) of fout (kruis).
Als de lesopdracht een toets is, dan zal er slechts het woord 'Geboekt' worden weergeven na een boeking, zodat de leerling zelf genoodzaakt is na te denken over de juistheid van de invoer.

Elke boeking wordt direct opgeslagen, waardoor er bij stroomuitval of plotseling afbreken geen gegevens verloren gaan.


Gebruiksvriendelijk

  • Overzichtelijke layout.
  • Geen werkboeken en papieren nodig.
  • Directe respons
  • Correcties door docent overbodig.
  • Afdrukmogelijkheid van gemaakt werk.
  • Hogere productiviteit.

Lesopdrachten en toetsen toevoegen


Docenten kunnen zelf op een zeer simpele manier lessen maken door gewenste boekingen in te voeren. Door deze boekingen daarna te promoveren tot les worden de boekingen gebruikt om de lesopdrachten te produceren. De docenten kan onmiddellijk daarna de lessen starten en controleren zonder de boekingen opnieuw in te voeren.


Video's & Schermafbeeldingen

voorbeeld: eindbelans correct

voorbeeld: boekingen afdruk

 

copyright (c) 2007-2017 De Jong Edusoft