BOEKHOUDTRAINER webversie

Deze webversie van Boekhoudtrainer is geschikt voor gebruik op alle computers, tablets, mobiele apparaten die internet hebben en is responsive, d.w.z. de inhoud past zichzelf aan aan de grootte van het scherm. Ook op smartphones kun je het programma gebruiken, maar doordat het getoonde schermtoetsenbordje de opdracht iets kan afdekken, werkt het wat lastiger.

Licentie
De licentie bepaalt welke opdrachten verschijnen. Zonder licentie kan er gewerkt worden in een paar demo-opdrachten.

Snel leren
Met BOEKHOUDTRAINER leer je boekhouden d.m.v. praktijkopdrachten met voorbeelden. Het is ook te gebruiken als opdracht- én werkboek bij een leermethode. Elke opdracht wordt meteen gecontroleerd op goed of fout!

Snel kopiëren
Door in het document op een licht-omlijnd bedrag te klikken wordt dit geel gekleurd ten teken dat het gekopieerd wordt. Door een klik in het gewenste invoervak, wordt dit bedrag daar automatisch geplakt.

Uitleg
Je kunt bij een opdracht passende uitleg krijgen via de menuknop  docentschoolbord . Uiteraard is het de bedoeling dat je daar uiteindelijk geen gebruik meer van hoeft te maken!!

Starten
  • Nadat het gewenste onderwerp uit het menu is gekozen, verschijnt een opdracht in het eerste vak. In het andere vak maak je de boeking.
    Je kunt nu passende uitleg opvragen.
  • De in te vullen grootboekrekening kies je met de keuzelijstknop rechts van het invulvak. Als je eenmaal de rekeningnummers kent, dan kun je ze ook intypen, waarna de rekeningnaam automatisch toegevoegd wordt.
  • Bedragen (omlijnd) kun je door snelkopiëren of slepen vanuit de opdracht naar het gewenste invoervak overbrengen...maar intypen kan natuurlijk ook.
  • Als er in een document een datum voorkomt, dan moet deze ook juist worden ingevoerd. Een foute datum wordt na controle rood omlijnd!
  • D.m.v. de knop 'Check deze boeking' wordt je boeking gecontroleerd en van een of een voorzien. Indien nodig meteen de fout(en) verbeteren voordat je naar de de volgende opdracht gaat doen.
Goed of fout
Je kunt uitleg opvragen, voorbeelden bekijken, inboeken, dagboeken gebruiken, grootboeken raadplegen, toetsen maken en vooral meteen checken of je ingevoerde boeking juist is. TRY AND ERROR! Elke fout kan meteen hersteld worden, net zolang tot je boeking klopt. Het grote voordeel hiervan is dat je meteen van je fouten leert.
Duizenden leerlingen hebben in de afgelopen jaren op deze manier het inboeken van documenten binnen de kortste keren onder de knie gekregen met Boekhoudtrainer.

Dagboeken (knop Ⓓ in menubalk)
Kies eerst het dagboektabblad dat bij het document hoort. Het invoeren via de dagboeken is een andere manier van invoeren waarbij je weinig boekhoudkundige kennis nodig hebt. Je neemt simpelweg diverse gegevens van het document over. Aan de hand van die gegevens wordt de boeking automatisch samengesteld als je  Boeking maken  kiest.
Deze manier bevordert het leren niet, maar maakt het je wel gemakkelijk in de latere praktijk. Bij sommige boekhoudexamens is het gebruik van de deze dagboekmethode een examenonderdeel.

Toetsen maken
  • Je krijgt pas toegang tot een toets als je de laatste herhalingsopdracht van het betreffende onderwerp voldoende hebt gemaakt.
  • Tijdens een toets kun je geen uitleg opvragen (logisch toch?...)
  • Tijdens een toets zie je geen of , maar (= geboekt), zodat je geheel op jezelf aangewezen bent wat de controle betreft.
Resultaten afdrukken
De knop  Afdrukken  werkt niet altijd op een mobiel of tablet. In dat geval kan er alsvolgt afgedrukt worden:
- Apple-gebruikers kiezen onderin: de knop  ⏍  (doorsturen) en dan druk af. Of bovenin: via de knop  ⋯ .
- Android-gebruikers kiezen: de knop  ⋮  bovenin naast de titelbalk en dan: delen - afdrukken.

Informatie voor opleidingen en gebruikers
Voor opleidingen, uitgeverijen, e.d. bestaat de mogelijkheid de opdrachten met hun eigen content te laten vullen. Cursisten krijgen dan een speciale licentiecode om deze opdrachten te activeren.
Door middel van een link naar onze server kunnen cursisten dan gebruik maken van het programma. In overleg kan het programma ook op uw eigen server worden geplaatst, eventueel met een iets aangepaste menustructuur. Licenties en lesopdrachten worden door De Jong Edusoft aangemaakt en beheerd.

Vraag naar de mogelijkheden.